دبیرستان (دوره اول) پسرانه حربن ریاحی
ارتیاط ببا ما  

دسترسی به دبیرستان حر بن ریاحی (دوره اول پسرانه) از دو مسیر امکان پذیر است :


مسیر شماره  (1) : تهران – خ دماوند – بعد از پل خاقانی خ شهید هاشمی - انتهای کوچه بهار

مسیر شماره  (2) : تهران – اتوبان باقری – دسترسی محلی تهران شرق خ سعدی - خ شهید هاشمی - انتهای کوچه بهار

مسیر شماره  (3) : (پیاده) تهران – اتوبان باقری جنوب به شمال – کند رو ورود به دماوند - جنب درمانگاه فجر - مقابل پل خاقانی - نبش کوچه بهار 

تلفن 

021-77414044

آدرس پست الکترونیک

 info@hor13.ir

.

     
 
پیام رسان الکترونیک  
گیرنده